baner kurs I

 

DZIEŃ I (CZWARTEK)

ZASADA DZIAŁANIA I PODSTAWY TECHNICZNE NIEINWAZYJNEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ (NWM)

10.00 – 10.30   Rejestracja uczestników

SESJA I

10.30 – 11.00   Wprowadzenie - Małgorzata Czajkowska-Malinowska/Aleksander Kania
11.00 – 12.00   Praktyczne aspekty patofizjologii niewydolności oddychania - Jacek Nasiłowski  
12.00 - 12.30   Specyfika nieinwazyjnej techniki wentylacji – Aleksander Kania                       
12.30 - 13.00   Przerwa kawowa

SESJA II

13.00 – 13.40    Metody podłączania obwodu oddechowego – Paweł Kuca
13.40 - 14.10    Metody doboru i techniki zakładania masek – Aleksander Kania
14.10 – 15.00    Obiad

 SESJA III – WARSZTATY PRAKTYCZNE CZ. 1

15.00 – 18.00    zajęcia praktyczne obejmujące:

 • interface pacjenta
 • nauka obsługi różnych typów respiratorów:
  - monitorowanie i kompensacja przecieków
  - synchronizacja
  - tryby wentylacji
  - monitorowanie terapii
 • monitorowanie terapii – kapnografia, gazometria krwi tętniczej – technika pomiaru, interpretacja

DZIEŃ II (PIĄTEK)

PODSTAWY TECHNICZNE NIEINWAZYJNEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ (NWM)

SESJA IV

09.00 – 10.00     Tryby wentylacji - Jacek Nasiłowski
10.00 – 11.00     Ustawianie parametrów wentylacji - Jacek Nasiłowski
11.00 – 11.30     Przerwa kawowa

SESJA V – WARSZTATY PRAKTYCZNE CZ. 2

11.30 – 14.30   zajęcia praktyczne obejmujące:

 • interface pacjenta
 • nauka obsługi różnych typów respiratorów:
  - monitorowanie i kompensacja przecieków
  - synchronizacja
  - tryby wentylacji
  - monitorowanie terapii
 • monitorowanie terapii – kapnografia, gazometria krwi tętniczej – technika pomiaru, interpretacja

14.30 – 15.00    Obiad

SESJA VI

15.00 – 16.00  Monitorowanie chorego z zaostrzeniem przewlekłej niewydolności oddychania leczonego NWM - Małgorzata Czajkowska-Malinowska
16.00 – 16.30  Niepowodzenia nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej – Aleksander Kania
16.30 – 17.30  Organizacja Sali/Pododdziału Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej - Małgorzata Czajkowska-Malinowska
17.30 – 18.00  Pytania i odpowiedzi - Małgorzata Czajkowska-Malinowska/Aleksander Kania

DZIEŃ III (SOBOTA)

NIEINWAZYJNA WENTYLACJA MECHANICZNA W LECZENIU WYBRANYCH STANÓW OSTREJ I ZAOSTRZENIU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI ODDYCHANIA

SESJA VII

09.00 – 09.30  Wskazania i przeciwwskazania do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (NWM) - Małgorzata Czajkowska-Malinowska
09.30 – 10.15  NWM w zaostrzeniu POChP -  Jacek Nasiłowski
10.15 – 10.30  przerwa kawowa

SESJA VIII

10.30 – 11.00   NWM w niewydolności oddychania w przebiegu otyłości - Małgorzata Czajkowska-Malinowska
11.00 – 11.30   NWM w zaostrzeniu hiperkapnicznej niewydolności oddychania u chorych  z restrykcyjnymi schorzeniami układu oddechowego  – Paweł Kuca                                
11.30 – 12.15   Test sprawdzający, podsumowanie i zakończenie kursu - Małgorzata Czajkowska-Malinowska/Paweł Kuca                                                                                                  

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker