baner kurs piel

AUTORZY PROGRAMU KURSU:

  • dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska - Oddział Chorób Płuc i Niewydolności Oddychania, Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
  • dr n. med. Aleksander Kania - Oddział Kliniczny Pulmonologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
  • dr n. med. Paweł Kuca - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
  • dr n. med. Łukasz Minarowski - Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  • dr n. med. Jacek Nasiłowski - Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • dr n. med. Adam Nowiński - II Klinika Chorób Płuc, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
  • dr n. med. Paweł Piesiak - Katedra i Klinika Pulmonologii i Nowotworów Płuc Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  • mgr Beata Połtyn - Oddział Chorób Płuc i Niewydolności Oddychania, Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
  • dr n. med. Szymon Skoczyński - Katedra i Klinika Pneumonologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker