baner kurs II

Autorzy programu kursu:

Autorzy programu kursu:
•    dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska; Oddział Chorób Płuc i Niewydolności Oddychania, Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
•    dr n. med. Aleksander Kania; Oddział Kliniczny Pulmonologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
•    dr n. med. Paweł Kuca; Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
•    dr n. med. Łukasz Minarowski; Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
•    dr n. med. Jacek Nasiłowski; Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
•    dr n. med. Adam Nowiński; II Klinika Chorób Płuc, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
•    dr n. med. Paweł Piesiak; Katedra i Klinika Pulmonologii i Nowotworów Płuc Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
•    dr n. med. Szymon Skoczyński; Katedra i Klinika Pneumonologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
•    prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński; IV Klinika Chorób Płuc, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker