naglowek itir

W 2016 ROKU SEKCJA INTENSYWNEJ TERAPII I REHABILITACJI W RAMACH AKADEMII PTCHP ORGANIZUJE:


I. TRZY RODZAJE KURSÓW DLA LEKARZY:


baner1

1.    Kurs „Podstawy nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w leczeniu ostrej i zaostrzeniu przewlekłej niewydolności oddychania” jest kursem wprowadzającym do tematyki terapii za pomocą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej. Przeznaczony jest głównie dla lekarzy, którzy zajmują się lub będą zajmować się chorymi z ostrą lub zaostrzeniem przewlekłej niewydolności oddychania. Przede wszystkim dla lekarzy pneumonologów pracujących na oddziałach chorób płuc, ale także dla lekarzy różnych specjalności pracujących na salach o podwyższonym nadzorze. Kurs prowadzony jest przez lekarzy praktyków, którzy od wielu lat stosują nieinwazyjną wentylację w oddziałach i Klinikach, w których są zatrudnieni. Podczas kursu uczestnicy posiądą wiedzę na temat fizjologii i patofizjologii oddychania, specyfiki nieinwazyjnego wspomagania wentylacji, wskazań do jej rozpoczęcia i zakończenia, zasad dobierania masek i ustawiania parametrów wentylacji oraz oceny jej skuteczności. Ponadto posiądą praktyczne umiejętności dobierania i zakładania masek, obsługi softwareu respiratorów służących do wentylacji nieinwazyjnej.


baner2

 2.    Kurs II „Nieinwazyjna wentylacja mechaniczna w leczeniu ostrej i zaostrzeniu przewlekłej niewydolności oddychania”  jest kursem dla lekarzy, którzy stosują NWM w swojej praktyce i chcą poszerzyć i usystematyzować wiedzą oraz przedyskutować własne doświadczenia i trudności w stosowaniu tej metody leczenia. Szczególny nacisk podczas kursu będzie położony na omówienie leczenia za pomocą NWM w wybranych sytuacjach klinicznych, a także zastosowaniu NWM w zapobiegnięciu re-intubacji oraz w odzwyczajaniu od respiratora. Kurs prowadzony jest przez osoby mające wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w warunkach szpitalnych. Podczas Kursu uczestnicy będą mieli okazję przedyskutować trudności w stosowaniu NWM w oddziałach szpitalnych oraz poznać metody ich rozwiązywania.


baner3

3.    Kurs III „Nieinwazyjna wentylacja mechaniczna w leczeniu przewlekłej niewydolności oddychania” skierowany jest głównie do lekarzy, którzy zajmują się lub będą zajmować się chorymi z przewlekłą niewydolnością oddychania. Przede wszystkim do lekarzy pneumonologów, ale także do lekarzy różnych specjalności zajmujących się kwalifikacją i leczeniem za pomocą NWM w warunkach domowych. Kurs prowadzony jest przez osoby mające wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w warunkach szpitalnych i domowych. Podczas Kursu uczestnicy poznają wskazania, zasady i metody kwalifikacji chorych do przewlekłej nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w warunkach domowych oraz nauczą się sposobów oceny skuteczności tego leczenia. Ponadto posiądą praktyczne umiejętności dobierania i zakładania masek, obsługi softwareu respiratorów służących do wentylacji nieinwazyjnej. Będą mieli okazję przedyskutować trudności w stosowaniu NWW w domu pacjenta oraz poznać metody ich rozwiązywania.


II. KURSY DLA PIELĘGNIAREK

baner4

Kurs podstawowy „Leczenie za pomocą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w sali o podwyższonym nadzorze medycznym” jest kursem dedykowanym dla pielęgniarek, które zajmują się leczeniem chorych z ostrą lub zaostrzeniem przewlekłej niewydolności oddychania, przebywających w salach o podwyższonym nadzorze medycznym, tzw. salach monitorowanych. Kurs prowadzony jest przez lekarzy i pielęgniarki mające wieloletnie doświadczenie w stosowaniu  nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej. Kurs rozszerza i systematyzuje wiedzę z zakresu opieki pielęgniarskiej nad chorymi z niewydolnością oddychania. Uczestnicy kursu uzyskają wiedzę na temat patofizjologii i objawów niewydolności oddychania, techniki nieinwazyjnego wspomagania wentylacji, zasad monitorowania skuteczności leczenia. Ponadto odbędą praktyczne zajęcia, podczas których nabędą umiejętności zakładania masek, podłączania obwodów oddechowych, stosowania tlenoterapii i aerozoloterapii w trakcie nieinwazyjnej wentylacji.


Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker